Baynhe.vn: Voucher - Voucher giảm giá 400.000 VNĐ hoàn toàn miễn phí của HotelQuickly

  • Mã số: BAY37SN
  • Loại Voucher: Phòng, Tour,
  • Nơi sử dụng: Toàn quốc,
  • Ngày bắt đầu: 05-01-2016
  • Hạn sử dụng: 23-01-2016(Đã hết hạn)
  • Giá: VNĐ
  • SĐT:
  • Email:
  • Ghi chú:

Bạn Bích có mua voucher 400.000 của Hotelquick nhưng ko dùng để đặt phòng nữa nên muốn tặng lại các bạn đọc của Baynhé có nhu cầu.

Áp dụng cho tất cả các tài khoản, mời bạn xem chi tiết trong ảnh đính kèm.