» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir thường VU VAN HUNG, TRAN THI HIEN, NGUYEN THI NGOC HA, NGUYEN THI LAN ANH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Lạt 30/10/2020 18:20 650.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN MINH NHAT Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 24/10/2020 10:05 900.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường TRAN THI MONG VAN Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
25/12/2020 08:55
28/12/2020 13:15
1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường PHAM VAN HUNG Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
25/12/2020 00:00
28/12/2020 00:00
Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường VE KHU HOI HA NOI QUY NHON (có thể đổi tên) Hà Nội - Quy Nhơn
Khứ hồi
29/10/2020 07:00
31/10/2020 13:05
2.100.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DU VE KHU HOI HA NOI QUY NHON (có thể đổi tên) Hà Nội - Quy Nhơn
Khứ hồi
29/10/2020 07:00
31/10/2020 13:05
2.100.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường THUY KHANH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
13/10/2020 12:15
14/10/2020 18:05
1.600.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo Plus PHAM THI YEN Thanh Hóa - Tp. Hồ Chí Minh 18/02/2021 15:00 2.900.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo TEN GI CUNG DUOC (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 30/12/2020 00:00 700.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo Airway PHAM THI ANH VAN, PHAM DANG ANH KHUONG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Phú Quốc
Khứ hồi
18/10/2020 08:35
20/10/2020 20:30
1.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ VO NGOC NGAN QUYNH (có thể đổi tên) Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 13/11/2020 00:00 600.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUYEN THI THUY (có thể đổi tên) Hà Nội - Quy Nhơn
Khứ hồi
09/10/2020 07:00
11/10/2020 17:20
3.400.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ MUA VE VIETJET BO BAY Điện Biên Phủ - Hà Nội 31/10/2020 00:00 5.000.000 VNĐ Chi tiết
BAMBOO TEN KHACH, TEN KHACH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 27/09/2020 19:25 650.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo Airways CHI HUONG (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 26/09/2020 09:55 2.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ LE THI THUY HA (có thể đổi tên) Thanh Hóa - Tp. Hồ Chí Minh 17/09/2020 08:20 600.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ THU, VAN Hà Nội - Phú Quốc
Khứ hồi
17/12/2020 00:00
21/12/2020 00:00
Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir rẻ THU MUA VE VIETJET BO BAY (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 12/09/2020 00:00 Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar rẻ NGUYEN THANH NGAN Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 21/09/2020 17:45 200.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo eco THU, DUNG, DUC (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 05/09/2020 09:50 1.900.000 VNĐ Chi tiết
Top