» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THI BICH PHUONG (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
30/08/2020 06:10
30/08/2020 22:00
1.300.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ PHAN THUY LINH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
09/08/2020 22:00
12/08/2020 21:10
1.678.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ LE BA HOANG LONG, PHAM THI NGOC HA, LUONG KIM NGAN, TRINH MINH HUYEN, BUI DUY HOANG (có thể đổi tên) Nha Trang - Hà Nội 08/08/2020 14:15 700.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THU HIEN, NGUYEN HA PHUONG, VU THU HUONG Hải Phòng - Quy Nhơn
Khứ hồi
10/08/2020 08:25
14/08/2020 10:30
1.300.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ VU DUC CHINH Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
01/08/2020 09:00
11/08/2020 08:00
2.316.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DAO DUC THIEN (có thể đổi tên) Hà Nội - Nha Trang
Khứ hồi
21/08/2020 00:00
26/08/2020 00:00
5.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN DINH HUY (có thể đổi tên) Huế - Tp. Hồ Chí Minh 01/08/2020 8:35 1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường PHAM VAN TUAN (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 02/08/2020 09:10 1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường PHAM VAN TUAN (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 02/08/2020 09:10 1.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN DINH HUY (có thể đổi tên) Huế - Tp. Hồ Chí Minh 01/08/2020 8:35 1.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường HUYNH THI THANH THUY (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Huế
Khứ hồi
31/07/2020 20:30
03/08/2020 22:00
1.500.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ VU DUC CHINH Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
01/08/2020
11/08/2020 08:05
2.316.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo Airways TRUONG DUC NHA, TRAN THI NHA DOAN (có thể đổi tên) Quy Nhơn - Tp. Hồ Chí Minh 03/08/2020 14:55 1.900.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ TRUONG DUC NHA, TRAN THI NHA DOAN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn 01/08/2020 06:55 1.900.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ VU DUC CHINH Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
01/08/2020 05:05
11/08/2020 08:05
23.160.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ PHAM NGOC MINH, HUYNH QUANG THONG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Tp. Hồ Chí Minh 30/07/2020 07:30 200.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ PHAM NGOC MINH, HUYNH QUANG THONG (có thể đổi tên) Chu Lai - Tp. Hồ Chí Minh 02/08/2020 17:05 200.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ PHAM NGOC MINH, HUYNH QUANG THONG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Chu Lai 30/07/2020 07:30 500.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo TRIEU HA LINH (có thể đổi tên) Hà Nội - Buôn Ma Thuột
Khứ hồi
31/07/2020 00:00
04/08/2020 00:00
1.500.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường HOANG NGUYEN NAM PHAT, VO THI KIM LOAN (có thể đổi tên) QUY NHON - Tp. Hồ Chí Minh 30/07/2020 00:00 1.200.000 VNĐ Chi tiết
Top