• Mã số: NV51507
  • Loại vé: Bambo
  • Tên hành khách: NGUYEN MINH KHOI, NGUYEN THI HA THIEN, NGUYEN TUAN LUC (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: Liên Khương (DLI) Đà Lạt
  • Ngày đi: 15/02/2021 07:20
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0902049707
  • Email: thuy1404dh@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top