• Mã số: NV51538
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: VU THU TRA (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: S
  • Nơi đến: Con
  • Ngày đi: 30/4/2021
  • Giá vé: 1 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0986116280
  • Email: trabaokhang313@gmail.com
  • Ghi chú: Chưa bao gồm phí đổi tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top