121 ngày & 10.410 km. Vậy là Bụi đã hoàn thành xong chặng một đi ven biển của cả hành trình xuyên Việt bằng xe điện VinFast VF e34. Có một số sơ kết như sau, Bụi ghi lại để mọi người tham khảo:

e34 xuyên Việt cực tây nam tổ quốc

Bụi đã đến được mũi Nai ở Hà Tiên là cực Tây Nam tổ quốc

Điểm đầu: mũi Sa Vĩ (cực Đông Bắc).
Điểm cuối: mũi Nai (cực Tây Nam).

Đã qua 4 cực địa đầu: Đông Bắc, Đông, Nam, Tây Nam. (Lượt về đi nốt Tây & Bắc).
Đã qua 37 thành phố. (Lượt về đi nốt 50 thành phố).

Phạt nguội: Đến sáng nay 25/10 tra cứu không thấy lỗi nào. Không bị dừng tại bất kỳ chốt CSGT nào.
Tai nạn khi lưu thông: Không bị.

Tai nạn tự va: 2 lần lùi trúng cột (hai lần đều được thay cốp và kính hậu mới tinh. Bảo hiểm Bưu điện PTI).
Lỗi nặng xe VF e34 (nằm đường, cứu hộ): Không có.

Lỗi vặt xe VF e34: aquy yếu (tự chủ bằng mang theo kích bình); phanh gấp đường làng bị lỗi BEV dừng xe khẩn cấp (chui nhóm zalo được ae cứu); sạc xe báo lỗi (chui nhóm zalo được ae cứu).

Tiền thuê pin: 7,2 triệu
Tiền điện: 5 triệu lẻ mấy chục.

Sau chặng này, Bụi sẽ tiếp tục chặng lượt về đi ngược lên Tây Nguyên và Bắc Bộ nhé.