• Mã số: NV51440
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: PHAM MINH HANG, MA HOANH PHUOC, MA HOANG NAM, MA HOANG BACH (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 27/11/2020 18:40
  • Giá vé: 100.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0904677448
  • Email: hangpm87@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top