• Mã số: NV51051
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: THAN THI MY LIEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Hà Nội
  • Ngày đi: 02/02/2020 21:00
  • Giá vé: 754.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0339735870
  • Email: liendeptrai205@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top