• Mã số: NV49456
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: LE THUY TUYEN, PHAN CONG TIEN, PHAN CONG TU (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 12/02/2019 16:00
  • Giá vé: 1.400.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0843727479
  • Email: tuyenlethuy@gmail.com
  • Ghi chú: Số hiệu: BL690 Mã đặt chỗ: MFIDSP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top