• Mã số: NV48790
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: HA BUU LOC, TRAN HA GIANG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 13/12/2018 05:30
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0962633117
  • Email: Buuloc.ha16@gmail.com
  • Ghi chú: 1.000.000 / 2 vé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top