• Mã số: NV47668
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN VU HUONG NGUYEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 23/07/2018 08:55
  • Giá vé: 1.300.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0918948658
  • Email: Nguyenvuhuongnguyen263@gmail.com
  • Ghi chú: Giá vé đã bao gồm tiền đổi tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top