• Mã số: NV47268
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI DIU (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: (DLI) Đà Lạt
  • Ngày đi: 28/05/2018 00:00
  • Giá vé: 1.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0988276436
  • Email: tranminhthieu2701@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top