• Mã số: NV47129
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN HOAI PHUONG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 10/05/2018 20:00
  • Giá vé: 1.500.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 01694443197
  • Email: hphuong0312@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top