• Mã số: NV46729
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: HO NGUYEN PHUO DUYEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 01/04/2018 11:00
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0898210796
  • Email: Hnpd2107@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top