• Mã số: NV46347
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN TRUONG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Quảng Nam (VCL) Chu Lai
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 27/02/2018 11:00
  • Giá vé: 1.750.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0903074196
  • Email: nguyenphuctruongnt@gmail.com
  • Ghi chú: Phí chuyển tên người bán chịu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top