• Mã số: NV46145
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: LE HUU DUNG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 07/02/2018 07:00
  • Giá vé: 2.200.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0937455663
  • Email: Chihiroxu@gmail.com
  • Ghi chú: Cần nhuong ve gâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top