• Mã số: NV46124
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: TRAN NHAT DUY (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Phú Bài (HUI) Huế
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 03/02/2018 08:20
  • Giá vé: 456.900 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01278466608
  • Email: trannhatduy1.1.96@gmail.com
  • Ghi chú: Phí đổi tên tôi chịu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top