• Mã số: NV46067
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: TON QUANG TUAN, TON NGUYEN THANH NGAN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 21/02/2018 12:05
  • Giá vé: 2.900.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0983982799
  • Email: tonquangtuan@gmail.com
  • Ghi chú: Có 1 vé người lớn 1 vé trẻ em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top