• Mã số: NV46021
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: PHAN VAN DIEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Qui Nhơn
  • Ngày đi: 09/02/2018 06:45
  • Giá vé: 2.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0905915265
  • Email: hoatruongdn2811@gmail.com
  • Ghi chú: Nhường lại vì bận cv.bao doi ten

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top