• Mã số: NV45993
  • Loại vé: Scoot
  • Tên hành khách: NGUYEN TAT HOANG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Australia (SYD) Sydney
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 24/02/2018 13:30
  • Giá vé: 5.400.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 01237259527
  • Email: ngtathoang@gmail.com
  • Ghi chú: Chia đôi change name fee nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top