• Mã số: NV41736
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: BUI THI THOA (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Quy Nhơn(UIH)
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 15/02/2017 17:25
  • Giá vé: 350.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01653113313
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top