• Mã số: NV38212
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: PHAM THANH HAI, TRAN LE NGOC (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Quảng Nam (VCL) Chu Lai
  • Ngày đi: 27/08/2016 11:35
  • Giá vé: 1.400.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01676888807
  • Email:
  • Ghi chú: Do mình không đi được nên nhượng lại cho bạn nào cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top