• Mã số: NV38038
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI TUAN HUONG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: Cam Ranh - Khánh Hòa (CXR) Nha Trang
  • Ngày đi: 14/08/2016 08:00
  • Giá vé: 500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0979437073
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top