• Mã số: NV37346
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: TRUONG THU HANG, DAO VIET THANG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Hà Nội
  • Nơi đến: Đà Lạt
  • Ngày đi: 17/07/2016 06:15
  • Giá vé: 10.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01687021185
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top