• Mã số: NV35727
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: VU DUC NGHI (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 27/05/2016 20:00
  • Giá vé: 1.300.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0984557398
  • Email:
  • Ghi chú: Ve re hon he thong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top