• Mã số: NV31045
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: DO VAN SU (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 24/12/2015 00:00
  • Giá vé: 500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0918457188
  • Email:
  • Ghi chú: Nhuong ve jetstar di ngay 24/12 luc 11:30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top