• Mã số: NV30936
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: LE HONG HUNG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 21/11/2015 08:45
  • Giá vé: 1.530.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0965546389
  • Email:
  • Ghi chú: CÓ FIXX - BAO DOI TEN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top