• Mã số: NV30282
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: VU VAN NAM (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 27/10/2015 21:00
  • Giá vé: 400.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0975888657
  • Email: mrvu888657@gmail.com
  • Ghi chú: Vé không hoàn, không đổi tên được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top