• Mã số: NV28629
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: PHANVANTHANH, (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nghệ An (VII) Vinh
  • Ngày đi: 09/08/2015 14:05
  • Giá vé: 1.500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01213419797
  • Email: minhtrang336@gmail.com
  • Ghi chú: GIA CO THE THOA THUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top