• Mã số: NV27980
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: NGUYET (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: Nha Trang (NHA) Khánh Hòa
  • Ngày đi: 05/08/2015 14:50
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 01248899594
  • Email: phamha31081988@gmail.com
  • Ghi chú: Ghế 7F

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top ');}}