• Mã số: NV27427
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: HOANG NGHIA DAT (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nha Trang (NHA) Khánh Hòa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 25/07/2015 18:40
  • Giá vé: Thỏa thuận
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01659279351
  • Email: hoangnghiadat@gmail.com
  • Ghi chú: Có thể thay đổi ngày giờ, tên hành khách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top ');}}