• Mã số: NV25780
 • Loại vé: VietJetAir thường
 • Tên hành khách: TUY CHON (có thể đổi tên)
 • Nơi đi: TUY CHON
 • Nơi đến: TUY CHON
 •   Vé khứ hồi
 • Ngày đi: 24/06/2015 00:00
 • Ngày về: 20/09/2015 00:00
 • Giá vé: 2.000.000 VNĐ
 •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
 • SĐT: 01677481465
 • Email: huyentrang.nguyen307@gmail.com
 • Ghi chú: HAN VE: DEN HET NGAY 20/8/2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top