• Mã số: NV25466
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: A (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 30/06/2015 09:00
  • Giá vé: Thỏa thuận
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 01662996366
  • Email: baohi211@gmail.com
  • Ghi chú: TANG 20 KG HANH LY KY GOI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top