• Mã số: NV25437
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: DOAN THI THANH HANG, CONG HUYEN TON NU CAM VAN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: HUE (HUI)
  • Nơi đến: Ho Chi Minh (SGN)
  • Ngày đi: 27/09/2015 08:40
  • Giá vé: 900.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0962616262
  • Email: thanhhang0809@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top