• Mã số: NV24980
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: LE THI ANH HONG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: Nha Trang (NHA) Khánh Hòa
  • Ngày đi: 19/05/2015 07:15
  • Giá vé: 1.329.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0932271388
  • Email: Lehonghn1388@gmail.com
  • Ghi chú: Do có việc đột xuất nên nhượng lại cho bạn nào có trùng tên với mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top