• Mã số: NV24437
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: BUI THI THOA (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 28/04/2015 20:25
  • Giá vé: 1.466.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0906244415
  • Email: ngocthanhtourist@gmail.com
  • Ghi chú: Code vé: IFIK3K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top