• Mã số: NV23038
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: PHAN LAM DIEU HIEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 21/03/2015 08:00
  • Giá vé: 1.100.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0902327485
  • Email: pldhien@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top