• Mã số: NV23006
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: LE THI HAI (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nghệ An (VII) Vinh
  • Ngày đi: 21/03/2015 00:00
  • Giá vé: 539.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0905704704
  • Email: nhidong80@gmail.com
  • Ghi chú: PAX KO BAY CAN NHUONG GIA VÉ ĐÃ BAO GỒM PHÍ ĐỔI TÊN YM: nhidong80 phone: 0947462462

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top