• Mã số: NV22656
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN VAN A (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 03/03/2015 00:00
  • Giá vé: 3.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0932020226
  • Email: sad_boy0101@yahoo.com.vn
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top