• Mã số: NV22456
  • Loại vé: VietJetAir rẻ
  • Tên hành khách: LE BA QUAN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 21/02/2015 09:00
  • Giá vé: 2.400.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 01689927879
  • Email: leanhquiqui2408@yahoo.com.vn
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top