• Mã số: NV22148
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: KHONG THE DOI TEN (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 08/02/2015 09:20
  • Giá vé: 200.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0975223455
  • Email: vitieubaoa2@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top