• Mã số: NV21814
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: HA VAN NIEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: SGN
  • Nơi đến: HUI
  • Ngày đi: 12/02/2015 09:15
  • Giá vé: 2.300.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0916284728
  • Email: phongve.vuha@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top