• Mã số: NV21647
 • Loại vé: bất kì
 • Tên hành khách: BAT KI (không thể đổi tên)
 • Nơi đi: tùy
 • Nơi đến: tùy
 •   Vé khứ hồi
 • Ngày đi: 05/02/2015 13:00
 • Ngày về: 05/03/2015 08:00
 • Giá vé: 3.800.000 VNĐ
 •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
 • SĐT: 0979247843
 • Email: quyen.spgdth@gmail.com
 • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top