• Mã số: NV20985
  • Loại vé: VietJetAir rẻ
  • Tên hành khách: DINH NGOC KY (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 29/01/2015 21:50
  • Giá vé: 400 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 918597878
  • Email: thanhbinhbd@yahoo.com
  • Ghi chú: 400k/ 1ng, vi co 15 ki hanh ly

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top