• Mã số: NV20804
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THAI HUNG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: HO CHI MINH
  • Nơi đến: QUY NHON
  • Ngày đi:
  • Giá vé: 800.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0973778123
  • Email: hocon200286@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top