• Mã số: NV16815
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: BUI NGUYET ANH (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Phú Bài (HUI) Huế
  • Ngày đi: 29/08/2014 18:00
  • Giá vé: 1.061.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0902998870
  • Email: nguyetanh315@yahoo.com
  • Ghi chú: Phí đổi tên thỏa thuận, giao dịch tại phòng vé NKKN Q3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top