• Mã số: NV36576
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI NHU Y (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: BKK
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 02/06/2016 14:20
  • Giá vé: 1.400.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01237589969
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top