Chắc hẳn sẽ có bạn nghĩ 'Tết nhất tới nơi rồi lại viết bài hướng dẫn sử dụng Mã khuyến mãi để làm gì?'. Hiếu xin thanh minh luôn là gần Tết rùi, Hiếu cũng đang chuẩn bị từ Sài Gòn qua Bangkok để về Hà Nội ăn Tết. Tuy nhiên, vào ngày 31/1 tới ...