• Mã số: NV51148
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI HANG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 29/01/2020 12:05
  • Giá vé: 2.800.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0334326118
  • Email: Hohoathuong123@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top