• Mã số: NV47065
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN HOANG GIANG, LE THI THUY GIANG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Phú Bài (HUI) Huế
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 10/05/2018 19:50
  • Giá vé: 1.068.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0989843594
  • Email: nguyenhoanggiang1994@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top