• Mã số: NV34595
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: DANG QUOC QUY (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: HO CHI MINH
  • Nơi đến: TUY HOA
  • Ngày đi: 29/04/2016 14:35
  • Giá vé: 500.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0977737395
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top